آیا می دانستید؟ صفحه اول

مردان دختر لاغر بیشتر دوست دارند یا چاق؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

لاغر ورزش

مردان زنان لاغر را جذاب تر میدانند ، آن ها زنان لاغر را جوان تر سالم تر و زیبا تر می بینند ، زنان لاغر از نظر مردان سالم تر هستند و آماده برای تولید بچه های سالم.

به گفته ی پروفسور جان سپیکمن همه ی موضوع بر سر تکامل است و تمام این موضوعات از دو چیز منشاء میشود 1-بقا 2-توانایی تولید مثل.

و از نظر مردان زنان لاغر کمتر بیمارمیشوند یا بیماری ندارند ، جوان تر هستند و توانایی تولید مثل را دارند.

لاغری به معنای خیلی لاغر یا بیمار نیست بلکه باید شاخص توده ی بدنی بین 17 تا 20 باشد.

به عنوان مثال اگر قد شما 160 سانت است کمترین وزن شما 45 وی بیشترین وزن 52 کیلو باید باشد.

برای محاسبه ی شاخص توده ی بدنی یا BMI میتوانید به سایت زیر مراجعه کنید
https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/lose_wt/BMI/bmicalc.htm

همچنین یک مطالعه ی عظیم روی 1000 نوع شکل اندام زنان و با 60 هزار شرکت کننده صورت گرفت که در آن نیز بدن های بلند و باریک جذابیت بیشتری از بدن هایی با برجستگی ها و برامدگی های زیاد دارند.

اما دانشمندان دیگری بر این عقیده هستند که زنان کمی چاق تر برای مردان جذاب تر هستند.
دیوید باس در کتاب اشتیاق تکامل توضیح میدهد که مردان برای جفت گیری همیشه زنانی را با اندام بزرگ تر بهتر میدانند زیرا آن ها توانایی و قدرت بارداریشان بیشتر است و احتمال زنده ماندن جنین بالاتر میرود.
در این کتاب همچنین به موضوع اندازه ی دور کمر اشاره میکند به این صورت که زنانی که نسبت دور کمرشان به دور باسنشان عدد 0.7 یا هفت دهم باشد بیشترین جذابیت را بین مردان دارند این همام بدن ساعت شنی است.
یعن عدد دور کمر را تقسیم بر عدد دور باسن باید عدد 0.7 باشد.

منابع:
https://www.wewomen.com/understanding-men/do-guys-like-skinny-girls-or-curvy-girls-better-s202598.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3213417/Why-men-thinner-women-attractive-Scientists-say-evolutionary-fitness-makes-slimmer-females-appealing.html